comprex   tel: + 381 14 283 092, 283 104
Srpski
serbian
English
english

tel/fax: +381 14 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs

dijagram CPKućište pumpe, radno kolo, konzola i pregradni zid su od kvalitetnog sivog liva.
Naglavna osovina je od legiranog, nerđajućeg čelika.
Mehanički zaptivač je proizvod najpoznatijeg svetskog proizvodača.

Cirkulacione pumpe COMPREX se ugrađuju neposredno u cevovod toplovodnog grejanja ili u pojedine ogranke cevovoda. Veza pumpe sa cevovodom ostvaruje se preko standardnih prirubnica NP6 (za CP i CPL) odnosno NP16 (za PCP, PCPL i NCP) za odgovarajući nazivni prečnik DN. Prečnik cevovoda mora biti identičan sa DN pumpe. dijagram CPL cccc diagram CPL40 CPL50 CPL65 CPL80 PCPL80 PCPL100

Za miran i bešuman rad poželjno je da pumpe budu ugrađene u ravnom delu cevovoda ili na udaljenosti od kolena najmanje 5 do 10 x DN.

U zatvorenim sistemima cirkulacije ugrađuju se kako u potisnom tako i u povratnom vodu. Najniži apsolutni pritisak u zatvorenom sistemu mora biti viši od parnog pritiska pri radnoj temperaturi. Pumpe mogu biti ugrađene u svim položajima, osim u položaju sa motorom na dole.

 

Klikom na dijagramu ulazi se na stranicu sa podacima o tom tipu pumpe.

back

www.comprex.co.rs
14 000 Valjevo Beogradski put BB
tel: 014 / 283 092
tel/fax: 014 / 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs
CP40 cp40 CP40 cp40 CP40 CP50 CP65 CP80 NCP80 NCP100 PCP80 PCP100 ncp125