comprex   tel: + 381 14 283 092, 283 104
Srpski
serbian
English
english

tel/fax: +381 14 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs


CIRKULACIONE PUMPE

CP Pumpa
  • Elektromotor: trofazni 380 V, 50 Hz, zaštita IP44, izolacija F
  • Broj obtaja: CP, PCP i NCP 1450 o/min; CPL i PCPL 2900 o/min
  • Smer: desni gledano sa strane pumpe
  • Nazivne mere: DN 40, 50, 65, 80, 100 (mm)
  • Nazivni pritisak: NP 6 (bar), a za PCP i NCP pumpe NP16.
  • Prirubnica: NP6 i NP16 po DIN 2631 (JUS M.B6.051)
  • Temperatura tečnosti: do 140 oC  (413 K)
  • Protok pumpi: do 150 m3/h
  • Napor pumpi:  do 5.5 bar

Model CP, CPL, PCP, PCPL, NCP

Cirkulacione pumpe COMPREX namenjene su prvenstveno za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno grejanje, kao i rashladne vode i kondenzate. Pumpe model CP, PCP i NCP predviđene su za ugradnju u sekundarne podstanice gde se zahteva minimalni nivo šuma, a model CPL i PCPL za ugradnju u kotlarnice i primarne podstanice, odnosno tamo gde se zahtevaju veći napori i protoci.

Cirkulacione pumpe COMPREX su konstruisane kao jednostepene centrifugalne (spiralne) pumpe blok izvedbe. Od uobičajene konstrukcije cirkulacionih pumpi razlikuju se po tome što je umesto specijalnog elektromotora sa vlažnim rotorom, ugraden klasičan elektromotor (sa suvim rotorom).

Usisni i potisni otvor pumpe, su "in-line" izvedbe, odnosno u jednoj osi, dok su kod NCP pumpi pod uglom od 90 stepeni. U slučaju potrebe obrtni sklop zajedno sa elektromotorom, može se demontirati, a da kućište pumpe ostane u sklopu cevovoda. Svojim programom cirkulacionih pumpi COMPREX zadovoljava najšire zahteve u oblasti centralnog grejanja, klimatizacije i snabdevanja sanitarnom toplom vodom, kao i za pretakanje tečnosti i druge potrebe.

nextDIJAGRAM

www.comprex.co.rs
14 000 Valjevo Beogradski put BB
tel: 014 / 283 092
tel/fax: 014 / 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs