comprex   tel: + 381 14 283 092, 283 104
Srpski
serbian
English
english

tel/fax: +381 14 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs

Delatnost COMPREX-a se bazira na sledećim programima:

  • proizvodnja cirkulacionih pumpi ,
  • proizvodnja vertikalnih i horizontalnih višestepenih pumpi za vodu,
  • proizvodnja hidroforskih postrojenja srednjih kapaciteta,
  • proizvodnja protivpožarnih hidrostanica,
  • proizvodnja drenažnih vertikalnih pumpi
  • remont pumpi, elektromotora i pripadajuće automatike

            Cirkulacione pumpe CP i CPL  su konstruisane tako da po svojim hidrauličnim karakteristikama i prigradnim merama odgovaraju tipičnim zahtevima KGH instalacija tj, u slučaju remonta adekvatna su zamena za pumpe većine proizvođaća prisutnih na ovom tržištu. Ovaj program pokriva područje primene sa protocima  do 150 m3 / h i naporima do 55 mvs. Pumpe su ispitane  na Mašinskom fakultetu u Beogradu i Institutu za hidrotehniku Univerziteta u Southemptonu Engleska.
           
            VVP program vertikalnih višestepenih pumpi za vodu  obuhvata višestepene pumpe snage do 15 kW, protoka do 350 litara u minutu i napora do 190 metara.

            Hidroforska postrojenja i mali vodovodi: Na bazi VVP pumpi proizvode se i isporučuju hidrostanice za povišenje pritiska u postojećoj vodovodnoj mreži kao i za vodosnabdevanje iz kaptiranih izvora.
            Protivpožarne hidrostanice mogu biti priključene na gradsku vodovodnu mrežu ili na rezervoare posebno ugradjene i predvidjene  za protivpožarnu zaštitu.

            Drenažne vertikalne pumpe tip DVP se koriste za ispumpavanje podzemnih i površinskih otpadnih voda iz šahtova dubine do 2 metra sa potisnom visinom do 8 m.

            COMPREX ima  u svom sastavu i servis za remontovanje svih vrsta pumpi i viklovanje elektromotora od 0,1 do 100 kW, svih proizvođača i tipova, svih brzina i zaštita.
                       
Služba COMPREXa za hitne intervencije, sa servisima u Beogradu i Valjevu za svakog svog poslovnog   partnera radi 24 sata dnevno, 365 dana godišnje!


www.comprex.co.rs
14 000 Valjevo Beogradski put BB
tel: 014 / 283 092
tel/fax: 014 / 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs