tel: + 381 14 283 092, 283 104
Srpski
serbian
English
english

tel/fax: +381 14 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs

Drenažne stanice (drenažne pumpe) DVP

Drenažne stanice DVP koriste se prvenstveno za automatsko odvodnjavanje lako zaprljanih i umereno agresivnih otpadnih voda, uključujući kišne i podzemne vode.
Crpljena tečnost moze sadržati do 5% čvrstih čestica osim dugovlaknastih.

Drenažna stanica je izvedena kao kompletan agregat montiran na kvadratnoj čeličnoj ploči, koja se postavlja neposredno na sabirni šaht sa otvorom 500 x 500 mm.
Osnovne komponente stanice su: jednostepena pumpa, elektromotor i elektrokomandni orman.
Elektromotor postavljen na čeličnu ploču i pumpa potopljena u crpljenu tečnost povezani su produženim vratilom i nosećom cevi.
Elektrokomandni orman sadrži elemente automatike, zaštite i signalizacije. Orman može da bude na nosećoj ploči, ali se preporučuje da bude postavljen na zidu prostorije u blizini pumpe.
Pumpa je predviđena za rad u ručnom i automatskom režimu.
U automatskom radu pumpa je upravljana nivo sklopkom, koja signale za uključenje i isključenje elektromotora dobija preko nivo sondi.
Za slučaj opasnosti od povremenog većeg priliva odpadnih voda, moguća je isporuka pumpe sa dvobrzinskim motorom (1400 / 2800 o/min). Kada nivo vode dostigne kritičnu granicu automatski se aktivira veća brzina kao i zvučni i svetlosni alarm. Pri brzini od 2800 o/min protok se povećava približno 2 puta.
drenazna pumpa
Materijal korišćen za izradu pumpe su sivi liv SL 250, nerđajući čelik
Č 4171, pocinkovane čelične cevi i poliacetal od koga je izrađena ležajna čaura.
 

Pogledajte DIJAGRAM

www.comprex.co.rs
14 000 Valjevo Beogradski put BB
tel: 014 / 283 092
tel/fax: 014 / 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs