tel: + 381 14 283 092, 283 104
Srpski
serbian
English
english

tel/fax: +381 14 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs

HIDROSTANICE

COMPREX hidrostanice proizvode se kao:

  • hidrostanice za povišenje pritiska HS, namenjene za uredno vodosnabdevanje visokih zgrada i visinskih zona na vodovodnoj mreži.
  • protivpožarne hidrostanice PPHS.

Tipske COMPREX hidrostanice HS opremljene su sa dve istovetne pumpe model VVP, a za posebne slučajeve broj pumpi može biti i veći. Regulacija pritiska vrši se pomoću presostata (pritisne sklopke) pri čemu  pritisak u instalaciji varira između dve unapred zadate vrednosti.

Pored pumpi, sastavni elementi hidrostanice su i upravljacki orman, pritisne sklopke, dva manometra, hidroforske posude sa membranom, kao i armaturni elementi sa cevnim priključcima za vodovodnu mrežu. Svi sastavni elementi pričvršceni su na postolje što omogućava prikladan transport i jednostavnu ugradnju.

Radi postizanja finije regulacije pritiska u vodovodnoj instalaciji, na zahtev, isporučujemo hidrostanice sa frekventnom regulacijom FRHS. Frekventni regulatori dobijaju signal pritiska preko transmitera i omogućavaju praktično konstantan pritisak u instalaciji što se ostvaruje promenom broja obrtaja pumpe. Sem fine regulacije pritiska ovim načinom se dobija izvesna ušteda električne energije, kao i smanjenje habanja pumpi. Za izradu upravljačkih ormana koristimo isključivo elemente najpoznatijih svetskih proizvodjača
( Siemens, Danfoss, Omron, Control Techniques...)


hidrostanicaU protivpožarne hidrostanice PPHS ugradjene su VVP pumpe istog tipa. Ove hidrostanice imaju u upravljačkom ormanu „test-start“ jedinicu, tj kratkotrajno uključenje hidrostanice svakih 24 sata da pumpe ne bi zapekle od neupotrebe, a i kao opšta provera pogonske spremnosti.

Izbor tipa hidrostanice, za potreban protok i napor vrši se uz pomoc dijagrama u kome su detaljno navedene tehničke i eksploatacione karakteristike.

 

 

www.comprex.co.rs
14 000 Valjevo Beogradski put BB
tel: 014 / 283 092
tel/fax: 014 / 283 104
e-mail: comprex@comprex.co.rs