Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

REFERENC LISTA

COMPREX ima referentnu listu od preko tri stotine značajnih kupaca i korisnika usluga od kojih sa nekolicinom značajnih imamo i ugovor o trajnoj poslovnotehničkoj saradnji. Navodimo desetak najpoznatijih.

Kupac: STANKOM poslovni sistem Beograd. – Odobreni isporučilac po ISO 9001 standardu.

Posao: Isporuka novih pumpi i hidroforskih stanica. Izgradnja toplotnih podstanica i termotehničkih instalacija.

Vrednost: preko 300.000 EUR

Kupac: Soko Štark Beograd.

Posao: Isporuka novih pumpi i hidroforskih postrojenja, remont stanice za recirkulaciju rashladne tehnološke vode.

Vrednost: preko 400.000 EUR

Kupac: Termoelektrana Nikola Tesla A Obrenovac. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 30.000 EUR
Kupac: Vojna ustanova Beograd 2. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih i remont postojećih hidrostanica

Vrednost: Godišnja realizacija oko 70.000 EUR.
Kupac: JP Gradsko stambeno, Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 80.000 EUR
Kupac: Savezno ministarstvo odbrane VP 9808. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont hidrostanica za kasarne: Subotica, Šabac, Kragujevac, Prokuplje, Beograd-Topčider.

Vrednost: cca 80.000 EUR.
Kupac: NIS Jugopetrol, Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 30.000 EUR/ godišnje
Kupac: Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa Srbije. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 30.000 EUR godišnje
Kupac: Energoprojekt niskogradnja

Posao: Isporuka hidrostanice u bazi za proizvodnju betona

Vrednost:cca 10,000 EUR
Kupac: DELTA HOLDING

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 30.000 EUR
Kupac: PKB IMES Padinska Skela

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 30.000 EUR
Kupac: Hemofarm Vršac

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 50.000 EUR
Kupac: Vodovod Sokolac, BiH

Posao: Isporuka i ugradnja kompletne opreme za lokalni vodovod Banja Lučica

Vrednost: cca 30.000 EUR
Kupac: JP Vodovod Prijedor

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 25.000 EUR
Kupac: MZ Brankovina, finansira IRD (Međunarodna organizacija za pomoć i razvoj)

Posao: Prema ugovoru VA / 105, Rekonstrukcija rezervoara pitke vode (Isporuka i ugradnja nove pumpne stanice i elektroautomatike za upravljanje pumpnom stanicom)

Vrednost: cca 10.500 EUR
Kupac: INEX poslovni objekti Beograd

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 10.000 EUR godišnje
Kupac: Univerzitetski klinički centar Srbije Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

Vrednost: cca 10.000 EUR godišnje

Veliki stalni i povremeni kupci i korisnici naših remontnih usluga u oblasti toplifikacije su takođe veoma značajni pa ih pominjemo:

  • JP Beogradske elektrane,
  • JP Novosadska toplana,
  • JP Toplana Jagodina,
  • Gradska toplana Banja Luka,
  • Toplana Doboj,
  • Banja Laktaši,
  • Fabrika kablova Jagodina,
  • Termomont Niš,
  • KIRKA korporacija Beograd
Top