Adresa:
Beogradski put b.b. 14221 Valjevo, Srbija

Telefoni:
+381(0) 14 283 092
+381(0) 14 283 104
Fax
+381(0) 14 283 104

E-mail:
office@comprex.rs

Adresa:
Jurija Gagarina 176, 11070 Beograd

Telefon / fax:
+381(0) 11 3189 667
Mobilni:
+381(0) 69 5426 102

Referenc lista

REFERENC LISTA

COMPREX ima referentnu listu od preko tri stotine značajnih kupaca i korisnika usluga od kojih sa nekolicinom značajnih imamo i ugovor o trajnoj poslovnotehničkoj saradnji. Navodimo najpoznatije.
 • Kupac: STANKOM poslovni sistem Beograd. – Odobreni isporučilac po ISO 9001 standardu.

  Posao: Isporuka novih pumpi i hidroforskih stanica. Izgradnja toplotnih podstanica i termotehničkih instalacija.

  Vrednost: preko 300.000 EUR

 • Kupac: Soko Štark Beograd

  Posao: Isporuka novih pumpi i hidroforskih postrojenja, remont stanice za recirkulaciju rashladne tehnološke vode.

  Vrednost: preko € 400,000

 • Kupac: Termoelektrana Nikola Tesla A Obrenovac. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

  Vrednost: cca 30.000 EUR

 • Kupac: Vojna ustanova Beograd 2. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih i remont postojećih hidrostanica

  Vrednost: The annual realization of some 70,000 EUR.

 • Kupac: JP Gradsko stambeno, Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih.

  Vrednost: cca 80.000 EUR

 • Kupac: Savezno ministarstvo odbrane VP 9808. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont hidrostanica za kasarne: Subotica, Šabac, Kragujevac, Prokuplje, Beograd-Topčider.

  Vrednost: cca 80.000 EUR

 • Kupac: NIS Jugopetrol, Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih.

  Vrednost: cca 30.000 EUR/ godišnje

 • Kupac: Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa Srbije. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

  Vrednost: cca 30.000 EUR godišnje

 • Kupac: Energoprojekt niskogradnja

  Posao: Isporuka hidrostanice u bazi za proizvodnju betona

  Vrednost: cca 10,000 EUR

 • Kupac: DELTA HOLDING

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

  Vrednost: cca 30.000 EUR

 • Kupac: PKB IMES Padinska Skela

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih.

  Vrednost: cca 30.000 EUR

 • Kupac: Hemofarm Vršac

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih

  Vrednost: cca 50.000 EUR

 • Kupac: Vodovod Sokolac, BiH

  Posao: Isporuka i ugradnja kompletne opreme za lokalni vodovod Banja Lučica

  Vrednost: cca 30.000 EUR

 • Kupac: JP Vodovod Prijedor

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih.

  Vrednost: cca 25.000 EUR

 • Kupac: MZ Brankovina, finansira IRD (Međunarodna organizacija za pomoć i razvoj)

  Posao: Prema ugovoru VA / 105, Rekonstrukcija rezervoara pitke vode (Isporuka i ugradnja nove pumpne stanice i elektroautomatike za upravljanje pumpnom stanicom).

  Vrednost: cca 10.500 EUR

 • Kupac: Univerzitetski klinički centar Srbije Beograd. - Kvalifikovani isporučilac po javnom konkursu

  Posao: Isporuka novih pumpi i remont postojećih.

  Vrednost: cca 10.000 EUR godišnje

Veliki stalni i povremeni kupci i korisnici naših remontnih usluga u oblasti toplifikacije su takođe veoma značajni pa ih pominjemo:

 • JP Beogradske elektrane,
 • JP Novosadska toplana,
 • JP Toplana Jagodina,
 • Gradska toplana Banja Luka,
 • Toplana Doboj,
 • Banja Laktaši,
 • Fabrika kablova Jagodina,
 • Termomont Niš,
 • KIRKA korporacija Beograd
Top